28114049431_985de19609_k.jpg

Campleder (opgave uden forberedelse)

Du bliver ansvarlig for en større gruppe unge mennesker - både festivalguides og deltagere.

Som Campleder er du udover at være helt tæt på deltagerne, også øverst ansvarlig for det område du er Campleder i. Som Campleder skal du være et samlingspunkt i Campen, både for deltagerne på festivalen, men også for de frivillige, vi kalder Festivalguider. Festivalguider har til opgave at være nærværende for deltagernes ve og vel, både i Campen, men også rundt om på pladsen. Vi ser dig som en slags mentor for Festivalguiderne, der gennem daglig sparing og support, sikrer en stemningsfuld og glad camp, hvor spørgsmål og overvejelser drøftes. Både Campleder og Festivalguiderne er guider for festivaldeltagerne rundt om på pladsen, både til aktiviteter og programmet i det store telt. Vi søger derfor Campleder der vil gå ind, med alt hvad de har, og vil støtte op om Festivalguiderne og ligeledes være en central skikkelse i Campen. Ligesom Festivalguiderne, vil du blive tildelt en mindre gruppe på ca. 16 personer fra Campen. Her vil i tale om dagens ”tid til tro” program, og om hvilke tanker det bragte hos den enkelte. Her er det vigtigt, at du sammen med de unge mennesker vil reflektere og snakke over de ting, som festivalpræsterne præsenterer deltagerne for. Temaet for Wonderful Days 2019 er Act/React, og det bliver heri vigtigt at finde frem til den sammenhængskraft, der gør at fællesskabet og troen bliver helt centralt for det videre liv. 

Ansøgning

Send din ansøgning til: