28114049431_985de19609_k.jpg

Campleder (opgave uden forberedelse)

Du bliver ansvarlig for en større gruppe unge mennesker - både guides og deltagere.

Som campleder er du udover at være helt tæt på deltagerne også øverste ansvarlig for det område, du er campleder i. Som Campleder skal du være et samlingspunkt i campen både for deltagerne på Wonderful Days, men også for de frivillige, vi kalder guider. Guider har til opgave at være nærværende for deltagernes ve og vel både i campen men også rundt om på pladsen.

Vi ser dig som en slags mentor for guiderne, der gennem daglig sparring og support sikrer en stemningsfuld og glad camp, hvor spørgsmål og overvejelser drøftes. Både campleder og alminde guider er guider for deltagerne rundt om på pladsen, til aktiviteter og programmet i det store telt. Vi søger derfor campledere, der med stort gåpåmod vil støtte op om guiderne og ligeledes være en central skikkelse i campen.

Ligesom guiderne tildeles du en mindre gruppe på ca. 16 unge fra campen. Her vil i tale om dagens ”tid til tro”-program, og om hvilke tanker det bragte hos den enkelte. Her er det vigtigt, at du sammen med de unge vil reflektere over og snakke om de ting, som præsterne præsenterer deltagerne for.

Ansøgning

Send din ansøgning til: